Sadržaj na ovoj stranici zahteva najnoviju verziju Adobe Flash Player-a !

Get Adobe Flash player

INICIJACIJE
ECCLESIA GNOSTICA CATHOLICA
ISTORIJAT
BIBLIOTEKA
KONTAKT
LINKOVI
Ordo Templi Orientis i Ecclesia Gnostica Catholica i njihov Lamen registrovani su O.T.O. i E.G.C. trademark.

Najćešće postavljana pitanja o Ordo Templi Orientis-u


Kada je O.T.O. nastao ?


Tradicija kaže da O.T.O. ima duhovne korene koji sežu do 1108. godine i Reda vitezova hramovnika. Red je ponovo izašao u javnost krajem XIX veka kada je Carl Kellner, bogati industrijalac, mason visokog stepena i prvi Vođa Reda, sreo na svojim putovanjima po Istoku tri adepta koji su ga uputili u izvesne magijske prakse. Njega posle smrti kao Spoljnog Vođu Reda (O.H.O.) nasleđuje Theodore Reuss koji za predstavnike Reda ovlaštava Papusa u Francuskoj i Rudolfa Steinera u Berlinu, a 1912. god. Aleistera Crowley-a proglašava za Vrhovnog i Svetog Kralja za sve zemlje engleskog govornog područja. Reuss se zbog zdravstvenih razloga 1922. god. povlači sa mesta Spoljnog Vođe Reda i na to mesto kao svog naslednika postavlja Aleistera Crowley-a. Crowley je potom preradio rituale i strukturu Reda prilagođavajući ih Zakonu Theleme. Posle Crowley-a na čelu Reda bili su Karl Germer, Grady Louis McMurtry i Hymenaeus Beta 777 koji je aktuelni Spoljni Vođa Reda.


Šta je M.˙.M.˙.M.˙. ?


Inicijali M.˙.M.˙.M.˙. su skraćenica od Mysteria Mystica Maxima. Prvobitno, to je bio naziv za O.T.O. sistem stepena u Velikoj Britaniji na čijem se čelu onda nalazio Aleister Crowley (O.T.O. vođa je tada bio Theodor Reuss). Naknadno je M.˙.M.˙.M.˙. absorbovan u regularni sistem reda. Sada uključuje stepene od 0° do VII°.


Da li je O.T.O. masonska organizacija ?


O.T.O. je na početku bio povezan sa određenim Evropskim oblicima Masonerije, ali se odavno kompletno odvojio. O.T.O. je na početku bio koncipiran kao produbljivanje misterija masonerije tako da su se prvobitno članovi O.T.O.-a pojavljivali samo iz redova visoke masonerije. Članstvo u O.T.O.-u nije nekompatabilno sa članstvom u većini Masonskih organizacija.


Kako izgleda O.T.O. struktura ?


O.T.O. struktura nalikuje strukturi Slobodnog Zidarstva i drugih drevnih mističnih škola, a to znači da podrazumeva niz Inicijacija. Svaka punoletna osoba sa važećim preporukama ima pravo na Inicijaciju u Donju Trijadu Ordo Templi Orientis-a. Ti stepeni su povezani sa simbolizmom Čakri i sa podizanjem Kundalinija. Njihov dramski oblik takođe predstavlja put individue u večnost. U višim stepenima daju se instrukcije o Filosofiji Hermetizma, Kabali, Magici i Jogi.


Kakav je odnos između Ordo Templi Orientis-a i modernog veštičarenja (Wicca) ?


O.T.O. nije Wiccan-ska ili Paganska organizacija. Međutim, članstvo u O.T.O.-u nije nekompatibilno sa Wiccom ili Paganizmom. Gerald Gardner-a, koji je zaslužan kako za formiranje moderne Wicce tako i za sam njen naziv. Bio je ne samo duboko inspirisan Crowley-jevim delom, već je i sam bio O.T.O. Inicijat. Danas veliki broj O.T.O. članova praktikuju Wiccu.


Kakav je odnos između O.T.O. i A.˙.A.˙. ?


O.T.O. ima formalne odnose sa A.˙.A.˙.


U kakvom su odnosu Gnostička Katolička Crkva i O.T.O. ?


Ecclesia Gnostica Catholica (E.G.C.) ili Prava Gnostička Crkva (izraz Catholica u ovom slučaju ima značenje Univerzalna, dakle ne označava bilo kakvu povezanost sa rimokatoličkom crkvom) inkorporirana je u O.T.O. strukturu 1908. god. Crowley je napisao Gnostičku Misu (Liber XV) za E.G.C. i O.T.O. 1913. E.G.C. je i zvanično prihvatila zakon Theleme 1920. god. Trenutna pozicija E.G.C. je da predstavlja religijski aspekt O.T.O.-a koji izvodi Gnostičke Mise i svoje ostale zvanične rituale.


Da li neko treba da bude O.T.O. član da bi prisustvovao Gnostickoj Misi ?


Ne. Gnostička Misa je "centralni O.T.O. ritual, javni i privatni" što znači da njoj mogu prisustvovati i oni koji nisu O.T.O. Inicijati. .


Da li je neophodno da se veruje u u neku dogmu ako neko želi da se pridruži O.T.O.-u ?


Ako odlučite da postanete potpuni član, tj. I° stepen, od vas će biti traženo da prihvatite Knjigu Zakona onakvom kako je zapisana, bez nastojanja da je izmenite. Čak i u Stepenu Minervala obavezaćete se na najstroži način da se pridržavate ideala slobode u skladu sa Knjigom Zakona. Međutim, vama je ostavljeno kako ćete tumačiti Knjigu Zakona i njen značaj.


Ako je neko Budista ili Wiccan ili Katolik ili Pravoslavac ili Baptista ili Musliman ili Druid … može li on/ona to ostati ako uđe u O.T.O. ?


Naravno da može. O.T.O. ne nameće članovima ograničenja po pitanju njihovog verovanja i pripadnosti raznim religijskim organizacijama. Ordo Templi Orientis među svojim članovima ima kako ateiste tako i one koji aktivno pripadaju najrazličitijim religijama, što ukljucuje i hrišćanske. Šta više, u svetu je među O.T.O. članstvom bilo i aktivnih sveštenih lica.


Da li ću ja naučiti Magiku u O.T.O. ?


Suštinska svrha O.T.O.-a unutar Trijade Čoveka Zemlje je da posreduje Misterije (rituali Inicijacije) i eklezijske rituale E.G.C., a ne da aktivno uči bilo koji sistem ili praksu Magike. Međutim, ako se razumeju kako treba, ovi rituali nude značajne instrukcije sami po sebi, u obliku alegorije i simbolizma, koji imaju i praktičnu i teorijsku vrednost ozbiljnom studentu Magike. U nameri da pomogne iniciranima da otkriju i razumeju svoje Inicijacije, Velika Loža daje vodiče za svaki stepen koji trebaju da pomognu u praktičnom radu. Takođe, mnoga lokalna tela dodatno nude uvodne kurseve, seminare, radionice sa raznim praksama, predavanja i materijale o raznim tradicionalnim i savremenim sistemima i tehnikama Magike, kao i srodne teme iz oblasti kao što su Kabala, Yoga, meditacija, mitologija, simbolizam, komparativna religija, itd.


Kakve su osobe dobrodošle kao kandidati za Inicijaciju u O.T.O. ?


Prvenstveno istinski aspiranti za ispunjenje Velikog Dela koji imaju potrebu za informacijama, bratstvom i radom na sebi i koji su spremni da pomažu bratskim aspirantima i služe čovecanstvu.


Kako da se pridružim O.T.O.-u ?


Da bi ste postali član O.T.O.-a trebate da prođete fizičku ceremoniju, što znači da nađete i kontaktirate lokalno O.T.O. telo gde se prijavljujete za Inicijaciju. Za Inicijaciju je potrebno da budete punoletni (pošto O.T.O. ne prima maloletna lica), i potom dobiti dve preporuke. Članstvo u O.T.O.-u je tajno, što znači da je diskrecija zagarantovana svim članovima. Pristup imenima i adresama nema niko osim u izuzetnim slučajevima. Na primer, informacije o članstvu će se dati radi učestvovanja u Inicijacijama ako to zatraži telo koje ih izvodi.


Da li je Alister Crowley bio satanista i da li je O.T.O. neka satanistička sekta ili crnomagijska organizacija ?


Aleister Crowley je sistematično i na naučnoj osnovi istraživao različite religijske prakse, tehnike i doktrine tako da je u raznim periodima svog života prolazio kroz razne faze (budistička, hrišćanska, islamska, joginska...). Aprila 1904. primanjem Knjige Zakona postao je Prorok Novog Aeona i osnivač Theleme kao magijsko-filosofskog pokreta. O.T.O. nije sekta već viteški i magijski Red i O.T.O. sebe ne smatra i ne predstavlja se niti kao satanistička niti kao anti-hrišćanska organizacija. O.T.O. je thelemitska organizacija koja se pridržava thelemitskih ideala slobode religijskog i ličnog samoispoljavanja; emancipacije u pogledu oslobođenosti od sujeverja i društvenog ugnjetavanja, te razvoja sveta koji bi podržavao i ohrabrivao drevnu viziju Univerzalnog Bratstva ljudi. Takođe, O.T.O. ne praktikuje crnu :magiju". "Crna magija" se obično zamišlja kao neka vrsta "čaranja" ili "satanizma" čija svrha je da povređuje druga bića. Kroulijev koncept crne magije predstavlja pročišćenje ovog uobicajenog razumevanja termina: on definiše crnu magiju kao magički rad koji ne služi aspirantovoj Istinskoj Volji; on takođe smatra da nije moguće da Istinska Volja bilo kojeg bića dođe u sukob sa Istinskom Voljom nekog drugog. Spiritualne prakse O.T.O.-a imaju za cilj da unaprede živote svojih inicijata, a ne da ikoga povređuju. Niko nije od strane O.T.O.-a obučavan da baca kletve, čini ili radi bilo koju drugu vrstu magike čija je svrha da povredi drugu osobu. Dalje, u svojem klasičnom delu, "Magika bez Suza", Krouli definiše tri različite "škole magike" pod imenom žuta, crna i bela, a ipak postavlja ove škole na potpuno drugačiji način no što bi neko očekivao na prvi pogled; a Magika koju praktikuje Crna Škola se razlikuje od bilo koje predstave "crne magije" koje su gore bile pominjane. O.T.O. ohrabruje detaljno razumevanje definicija tri škole koje je dao Kroli, i od strane svojih članova, kao i onih koji nisu članovi.


Da li se u O.T.O.-u prinose krvne žrtve ?


Sam Crowley nije nikada izveo ili savetovao žrtvovanje ljudi. Šta više, jedini put da je u ritualima žrtvovao životinje bilo je žrtvovanje golubova pri prelasku Bezdana i (verovatno) žrtvovanje žabe pri uzdizanju na stepen Ipssissimus-a. Njegovo pominjanje "žrtvovanja dece" ("Magika u Teoriji i Praksi", poglavlje XII) jeste metafora za specifične prakse seksualne magike koje nisu ni po koga štetne, već se odnose na preusmeravanje seksualne energije i prevazilaženje "profane" seksualnosti. Ljudska žrtva u bilo kom obliku nije u skladu sa principima Theleme i predstavlja povredu prava življenja u skladu sa svojom voljom koje ima svaka individua. Ni u jednoj od Inicijacijskih rituala O.T.O., odnosno eklezijskih rituala E.G.C., nema žrtvovanja životinja niti je ikada ni od jednog člana O.T.O.-a zahtevano da žrtvuje neku životinju. Šta više, dobar deo O.T.O. članstva su vegeterijanci.


Da li je Ordo Templi Orientis "brainwashing" organizacija ?


Naravno da nije. O.T.O. je Thelemitska organizacija što znači da se poštuje individualnost svakog člana. O.T.O. ne koristi metode "kontrole uma" kao što su bombardovanje ljubavlju, lišavanje sna, ograničenje ishrane niti bilo koji drugi metod prinudne fizičke ili psihičke manipulacije. Takve i slične tehnike su potpuno suprotne ideji Theleme. Svako može napustiti O.T.O. kad god želi ("Čovek ima pravo da se kreće po površini Zemlje po svojoj volji" - Liber OZ). Takođe, O.T.O. ne sprečava kritičko razmišljanje svojih članova i javno iznošenje svog mišljenja čak i kad ono uključuje kritikovanje samog Reda ("Čovek ima pravo da misli po svojoj volji; da govori šta mu je volja" - Liber OZ). O odnosima u Redu govori i sledeći službeni tekst koji je objavljen u Magickal Link-u Vol. II No. 3:

Telemit i Njegova Prava


1. Niko ti ne može narediti šta da misliš, ili šta da govoriš ili šta da radiš.
2. Niko ne može zabraniti bilo kom drugom članu O.T.O.-a da govori sa tobom.
3. Majstor lokalne Lože, Oaze ili Kampa najviše što može je da te suspenduje iz tvoje lokalne zajednice.
4. Samo Vrhovni Koncil može da suspenduje ili da izbaci iz Reda.
5. U sporu, mora ti se odobriti da Vrhovni Koncil razmotri i tvoj stav.
6. Ti ne treba da veruješ u bilo šta u ovom Redu. Imaš potpuno pravo da se otvoreno ne slažeš.


OK, ali da li ima droge, nasilja bilo koje vrste i seksualne zloupotrebe u O.T.O.-u ?


U O.T.O.-u nema ničeg od toga. Na O.T.O. skupovima, odnosno na mestima gde se takva događanja zbivaju, nije dozvoljeno prisutvo droge. To je regulisano internim O.T.O. rezolucijama. Takođe nije dozvoljeno ni nasilje u bilo kom obliku, kao ni donošenje oružja. Saglasni seksualni odnosi među članovima, ako to oni žele, su u redu. Seksualno uznemiravanje se, međutim ne toleriše.


Dobro, ali zar "Čini što ti volja" nije poziv na bahato ponašanje, samovolju, neodgovornost i odsustvo morala i zakona ?


Nije. Ordo Templi Orientis je prvi od velikih drevnih redova koji je prihvatio Zakon Theleme objavljen Crowley-u 1904. u Kairu i njegovu poruku o revoluciji ljudske misli, kulture i duhovnosti, zasnovanu na "Čini kako ti je volja". To ne treba shvatiti kao dopuštenje za bahato ponašanje i neodgovornost. Naprotiv, to je pre poziv da neko otkrije svoju Istinsku Volju i ispuni je ostavljajući drugima da to isto učine na svoje vlastite i jedinstvene načine. "Svaki muškarac i svaka žena je Zvezda." (Liber Al-I,3)


Ali šta je onda Telema ?


Tokom Crowleyevog boravka u Egiptu 1904. god. obratili su mu se Tajni Majstori i tokom tri dana (8, 9. i 10. aprila) izdiktirana mu je Knjigu Zakona (Liber Al vel Legis) koja se smatra centralnim i najsvetijim spisom Theleme. Thelema je magijsko-filosofski sistem koji naglašava individualizam i jedinstvenost svačije lične Volje.Veliko slovo u ovom slučaju ima za cilj da označi razliku između nečije profane volje i Volje u Thelemitskom smislu koja se često označava i kao Istinska Volja. Jedan od načina da neko sazna svoju Istinsku Volju jeste da ostvari kontakt sa svojim Svetim Anđelom Čuvarem koji ima centralno mesto u Thelemitskoj mistici i, u neku ruku, predstavlja mesto susreta ljudskog i božanskog.