Sadržaj na ovoj stranici zahteva najnoviju verziju Adobe Flash Player-a !

Get Adobe Flash player

INICIJACIJE
ECCLESIA GNOSTICA CATHOLICA
ISTORIJAT
BIBLIOTEKA
KONTAKT
LINKOVI
Ordo Templi Orientis i Ecclesia Gnostica Catholica i njihov Lamen registrovani su O.T.O. i E.G.C. trademark.

Čini što ti volja biće sav Zakon.


"Znaj dakle da naš Sveti Red ima samo Tri Prava Ranga.
Kao što je napisano u Knjizi Zakona: "Pustinjak, Ljubavnik i Čovek Zemlje.
Samo konvencije radi ovi rangovi su podeljeni u tri Trijade."


    Rituali inicijacije su dramski. "To je svečanost o doživljajima Boga, koji se namerava prizvati.". Dakle pošto je u O.T.O.-u oblik ceremonije inicijacija Kandidata, to je On čiji se Put kroz Večnost prikazuje u dramskom obliku.
Kakav je Put ?


1. Ego je privučen ka Sunčevom sistemu.
2. Dete doživljava Rođenje.
3. Čovek doživljava Život.
4. On doživljava Smrt.
5. On doživljava Svet s' one strane Smrti.
6. Čitav ovaj ciklus Pojedinačnih istaknutih Događaja je povučen u Anihilaciju.


U O.T.O.-u ovaj niz faza je predstavljen kao što sledi (a odnosi se na Treću Trijadu, Trijadu Čoveka Zemlje):


1. 0° (Minerval)
2. I° (Inicijacija)
3. II° (Posvećenje)
4. III° (Odanost)
5. IV° (Ushićenje)
6. P.I. (Potpuni Inicijant)


    Od ovih događaja ili Stanica na Putu, svi osim II° su jedinstveno kritično iskustvo. Ipak, mi se uglavnom bavimo vrlo raznolikim iskustvima Života. Svi naredni stepenovi O.T.O.-a su shodno tome razrade II°, pošto je teško moguće u jednoj ceremoniji skicirati, čak i u najsažetijem obliku, učenje inicijata vezano za Život. Zbog toga su rituali od V° do IX° uputstva kandidatu kako treba da se ponaša; i oni mu, postepeno, prenose Magijske Tajne koje ga čine Majstorom Života.


    Za svaki stepen vezane su određene povlastice i obaveze. Što je bolje razumevanje Rituala to smo svesniji i jednog i drugog, te na takav način postajemo istinski inicijati Reda spremni za širenje Teleme.


Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.