Aleister Crowley - Liber CCCCXVIII - Vizija i Glas

Aleister Crowley
Liber CCCCXVIII - Vizija i Glas

    Vizija i Glas Anđela Trideset Etira, preuzeta je iz Ekvinoksa, Tom I, Dodatak Broju 5, ali se ovde po prvi put štampa sa iscrpnim komentarom MAJSTORA THERIONA, i jedinstvena je po tome što pokušava da, potpuno trezveno i naučno, opiše spiritualna iskustva i istraživanja suptilnih nivoa.

DOWNLOAD