Rodney Orpheus - ABRAHADABRA - Vodič Kroz Telemitsku Magiku Za Početnike

Rodney Orpheus
ABRAHADABRA - Vodič Kroz Telemitsku Magiku Za Početnike

   Telemitska Magika ? Zašto Telemitska ? Nije li Magika - Magika ? Uostalom, šta je tako posebno u toj Telemitskoj Magici ? Sve što se traži je dobra, pregledna početnica o Magici. Zašto je vama, Magičarima, tako teško napisati jednu takvu početnicu ?

   Sve sama pitanja na mestu koja sam čuo zadnjih godina mnogo puta, a ova knjiga je odgovor na njih.

DOWNLOAD