Aleister Crowley - Svete Knjige Telem

Aleister Crowley
Svete Knjige Teleme

    Na jednom mestu svih 14 Svetih Knjiga Teleme koje je Krouli prve decenije XX veka primao u ekstatičnim stanjima izmenjene svesti, obeležavajući time svitanje Novog Eona Teleme. Neke od Svetih Knjiga: Knjiga Srca Ovijenog Zmijom, Liber Porta Lucis, Liber Ararita, Liber TZADDI, Liber Cheth, Liber Trigrammaton, Liber A'ASH Vel Capricorni Pneumatici, itd.

DOWNLOAD