Aleister Crowley - Na Raskršću Puteva

Aleister Crowley
Na Raskršću Puteva

   Pripovetka "Na Raskršću Puteva" je prvi put objavljena u "The Equinox I:1. Godine 1909. e.v..
   Naslov originala je "At the Fork of the Roads". Jedna od glavnih ličnosti je Kroulijev učitelj Alan Benet, koji je kasnije postao budistički monah Ananda Meteya.

DOWNLOAD