Aleister Crowley - Mali Eseji Ka Istini

Aleister Crowley
Mali Eseji Ka Istini

"Šta je čovek, da se ti toliko brineš o njemu ?"
   Čovek, kao tema ovih Eseja, najpozvaniji je da objasni šta će se u njima podrazumevati pod tom rečju.
   Čovek je mikrokosmos, odnosno, slika makrokosmosa, ili Univerzuma (koncentrisana oko tačke svesti). Ovu Teoremu potkrepljuje hilo-idealistički prikaz da je čulima dostupni Univerzum samo proširenje, ili fantazma, nervnog sistema.

DOWNLOAD