Magika Bez Suza

Aleister Crowley
Magika Bez Suza

   Magika Bez Suza predstavlja ličnu enciklopediju magičkih instrukcija prožetih iskustvom i objašnjenih na slobodnom jeziku.
   U ovoj knjizi Krouli pokriva mnoge teme, od korištenja Kabale kao Magičkog alata, preko etimologije i filozofije Magike, Tarota i Astrologije, do rada sa talismanima i pentaklima i detaljnim uvodom o praksama tri Magičke Škole (Bele, Crne i Žute).

DOWNLOAD