Liber CXCIV - Saopštenje Sa Osvrtom Na Konstituciju Reda

Liber CXCIV - Saopštenje Sa Osvrtom Na Konstituciju Reda

   Ovo je Konstitucija i Uprava našeg Svetog Reda; proučavanjem njegove Uravnoteženosti možeš steći predstavu o tome kako da vodiš vlastiti život.
   Jer, u Istinskim Stvarima, sve one su samo slike jedne drugih; čovek je samo mapa univerzuma, a Društvo je to isto, samo na širem planu.

DOWNLOAD