Aleister Crowley - Liber CXI vel Aleph - Knjiga Mudrosti Ili Ludosti

Aleister Crowley
Liber CXI vel Aleph - Knjiga Mudrosti Ili Ludosti

   Krouli navodi: "Svrha Liber Aleph-a, Knjige Mudrosti ili Ludosti, beše izražavanje same srži moje doktrine u najdubljim i najdelikatnijim dimenzijama.
   To je knjiga sa najviše tenzije i intenziteta koju sam ikada napisao.".

DOWNLOAD